SMID 2024

Register

การสมัครเข้ารวมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. สำหรับท่านที่มี Account ของ TOSSM ให้ท่านคลิกที่ แล้วทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครเข้าร่วมงาน SMID2024
  2. สำหรับท่านที่ยังไม่มี Account ให้ท่าน Create Account จะเข้าหน้า Profile เพื่อทำการสมัครเข้าร่วมงาน SMID2024
  3. ในหน้า Profile จะมี Tab ลงทะเบียน/Register ของงาน SMID2024 ด้านล่าง
  4. ที่ให้เลือกว่าต้องการเข้าร่วม หรือ ไม่เข้าร่วมงาน
  5. เมื่อเลือกเสร็จ ระบบจะให้ reference code เพื่อยืนยัน และส่งเมลยืนยันการเข้ารวมงานหากท่านเลือกเข้าร่วม